Založení

Firma DATA COMPASS byla založena v roce 2000 Timo von Choltitzem, v té době majitelem nejmenované novinářské agentury pro ekonomické zpravodajství, bývalým pracovníkem PR oddělení nejmenovaného mezinárodního automobilového koncernu a dlouholetým předsedou bádensko-württemberské odnože odpovídajícího profesního svazu.

Zprvu se agentura DATA COMPASS zabývala zprostředkováváním inženýrů, a to zejména informatiků, programátorů a strojařů. Již brzy však začala úspěšně zprostředkovávat také lékaře do německých nemocnic, a dnes se může pochlubit stovkami úspěšně doporučených asistentů i specialistů. Pro uchazeče s odpovídajícími profesními a osobními předpoklady byla nalezena prestižní pracovní místa v  různých spolkových zemích mj. v Sasku, Sasko-Anhaltsku, Meklenbursko-Předpomořansku, Duryňsku, Braniborsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Bavorsku a Bádensko-Württembersku.

Jdi zpět