Naše koncepce

Při hledání pracovních příležitostí, kterým naši uchazeči vstupují na pracovní trh, postupujeme podle pečlivě propracované koncepce.

Setká-li se Vaše žádost se zájmem nemocnice a dostanete-li pozvánku k prvnímu pohovoru, samozřejmě, že Vás na setkání nejen s Vaším budoucím primářem důkladně připravíme.

Uchazeči přitom nevznikají žádné výdaje. Agentura DATA COMPASS hradí jak cestovné včetně zpáteční cesty, tak i nocleh s večeří, a samozřejmě i rozličnou ústní průpravu.

Byrokratické náležitosti, které jsou nezbytným předpokladem k udělení aprobace či povolení k výkonu lékařského povolání, si uchazeč obstarává sám, přičemž se může spolehnout na podporu agentury DATA COMPASS. Tento krok není žádným kamenem úrazu, a dá se zvládnout zpravidla do tří měsíců. Uchazeč přitom od agentury DATA COMPASS a budoucího zaměstnavatele obdrží přesně definované požadavky, podle kterých se bude moci při plnění veškerých formálních podmínek řídit.

Jdi zpět