Jednání s nemocnicí

Přípravné pohovory

Na přání a pozvání zdravotnického zařízení se agentura DATA COMPASS samozřejmě také účastní případných dalších schůzek s obchodním a personálním vedením, a podle potřeby diskutuje podklady a profily jednotlivých uchazečů.

Bydlení

Zajistit uchazečům vhodné bydlení v silách agentury DATA COMPASS bohužel není. Podpory se Vám dostane od personálního oddělení zaměstnavatele, kde Vám pomohou např. s inzercí, s potřebnými kontakty nebo s pověřením realitní kanceláře.

Jako schůdné řešení se nabízí dočasná hospitace v nemocnici, během které se začínající lékař seznámí s pracovním prostředím, naváže kontakty s kolegy v práci, a přitom si v poklidu najde vhodný byt.

Hledání bydlení by zejména v nových spolkových zemích, kde v posledních letech došlo k velkému odlivu obyvatelstva (2 mil.), nemělo být problémem. Situace na nájemním a bytovém trhu není ve srovnání se západním Německem zdaleka tak napjatá, a ceny jsou daleko příznivější.

Úřední formality

S vyřízením úředních formalit Vám pomůže nemocnice. Zpravidla jde o tři úřady, které je nutno navštívit, a to cizinecký úřad, ohlašovna pobytu a místní policejní služebna. 

Komplikovaná byrokracie

V Německu na Vás čekají ne vždy snadné byrokratické překážky, dané především specifiky příslušných nařízení a zákonných úprav jednotlivých spolkových zemí.

Všude však platí, že předložení vysokoškolského diplomu samotného zahraničním lékařům k získání aprobace v Německu nestačí.

Jaké podklady je nutno předložit, závisí na ustanovení prezídia konkrétní spolkové země. Všechny dokumenty musí být opatřeny soudně ověřeným překladem, zhotoveným překladatelem se zmocněním od německého soudu, a notářským osvědčením. 

Dále je důležité, abyste se uměli dobře německy domluvit. Kromě toho musíte doložit, kde a jak jste se německy naučili.

Byrokracií se však nenechte odradit. Agentura DATA COMPASS má o postupech definovaných jednotlivými spolkovými prezídii přehled a ráda Vám s obstaráváním veškerých formalit pomůže.

Můžeme se pochlubit dlouhou řadou úspěšně zprostředkovaných uchazečů. Navíc ve všech případech se zájemcům, s naší podporou, podařilo získat aprobaci či povolení k výkonu lékařského povolání a nastoupit do pracovního poměru do tří měsíců.

Jdi zpět