Uchazeči

O práci v Německu se u DATA COMPASS ucházejí většinou čerství absolventi lékařských fakult z České republiky, ze Slovenska, z Litvy, Lotyšska, Rumunska, Bulharska, Maďarska a z Řecka, vesměs s výborným prospěchem, a v některých případech již i několikaletou praxí. 

Dobré jazykové schopnosti

Všichni uchazeči jsou přitom schopni doložit výbornou nebo velmi dobrou znalost němčiny na úrovni B2/C1. Většina z nich získala své osvědčení od Goethova institutu.

Goethův institut je německá státní kulturně vzdělávací instituce s celosvětovou působností, jejímž cílem je široká a intenzivní podpora výuky německého jazyka v zahraničí.

Vysoká úroveň vzdělání

Většina lékařů zprostředkovávaných agenturou DATA COMPASS vystudovala velmi rychle, ve 24 či 25 letech svého věku. Jedná se o velmi pracovité, houževnaté a motivované kandidáty, což souvisí mj. s náročností studia medicíny, které málokdo úspěšně dokončí.

Díky výborným charakterovým vlastnostem tak uchazeči nemají s kolegy, ani s pacienty žádné „komunikační“ ani jiné problémy.

Jdi zpět